Kategorije

EU projekt


Naziv projekta: Poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: Planirano: 474.900,00 HRK (593.625,00 HRK s PDV-om)

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2016. – 01.02.2018.

Status projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1789 potpisan 20. studenoga 2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


OPIS PROJEKTA

Projekt 'Poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa' podrazumijevao je ulaganje u proširenje proizvodno-skladišnog kapaciteta i opreme potrebne za povećanje kapaciteta proizvodnje i skladištenja kartonskih kutija zbog povećanja proizvodnje i rasta. S novim strojevima, opremom i prostorom VELPROM je zaokružio proces te smo sveli na minimum propadanje sirovina i gotovih proizvoda uslijed vremenskih neprilika. Također smo povećali konkurentnost nabavom softverskih alata za računovodstvo te dizajn i pripremu ambalaže. Ovim ulaganjem ostvarili smo cilj projekta jer poboljšavamo konkurentnost, zapošljavamo nove djelatnike te ostvarujemo rast.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti kroz poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa.
Specifični cilj projekta je poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa, razvoj novih proizvoda i jačanje konkurentnosti poduzeća VELPROM d.o.o.

Ostvareni rezultati su:

  • • Nabava i kupnja električnog viličara za bolji i brži manevar s materijalom i proizvodima
  • • Nabava dodatnog montažnog prostora
  • • Nabava softwarea za dizajn
  • • Nabava knjigovodstvenog programa
  • • Izrada promo materijala

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
Ukupna vrijednost projekta: 474.900,00 HRK (593.625,00 HRK s PDV-om)
Maksimalan iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
od 01.12.2016. do 01.02.2018.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:
15 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Martina Šaravanja
e-mail: martina@velprom.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici: