Potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj


opkik.pngeuthumb.jpgthumb.jpg

Naziv projekta: 

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište

Kratki opis projekta: 

Dana 26.06.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0055. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže poduzeća na ciljana tržišta Njemačke i Austrije, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza te provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: 

Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na globalnom tržištu, rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

 • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
 • Porast broja upita s inozemnih tržišta
 • Povećanje broja sajmova na kojima poduzeće u prosjeku sudjeluje
 • Povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na inozemnim tržištima
 • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala
 • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 307.170,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  206.482,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 23. svibnja 2019. do 23. rujna 2020. 

Kontakt osoba za više informacija: 

Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Velprom d.o.o.


Velprom d.o.o je sudjelovalo na sajmu FachPack u rujnu 2019. godine te na sajmu Euroshop u veljači 2020. godine.
Nastupi na sajmovima bili u sklopu projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

euthumb.jpgthumb2.jpg

Naziv projekta 2:

Uvođenje certifikata u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržitšu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta: Dana 11.02.2020. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uvođenje certifikata u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržitšu“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0260. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će implementaciju certifikata koja će povoljno utjecati na poslovanje poduzeća te će omogućiti rast konkurentnosti, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, širenje na nova inozemna tržišta te povećanje obujma poslovanja.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su pribavljanje i implementacija certifikata ISO 9001:2015, pribavljanje i implementacija certifikata ISO 14001:2015, pribavljanje i implementacija certifikata FSC, porast prihoda od prodaje, porast prihoda od izvoza, porast konkurentnosti i tržišnog udjela na domaćem i ciljnim inozemnim tržištima.

Očekivani rezultati projekta:

 • Uvođenje certifikata ISO 14001:2015
 • Uvođenje certifikata ISO 9001:2015
 • Uvođenje certifikata FSC
 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast prihoda od izvoza
 • Povećanje tržišnog udjela

Ukupna vrijednost projekta: 326.325,53 Kn

EU sufinanciranje projekta:  239.286,05 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 31. siječnja 2020. do 31. siječnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VELPROM d.o.o.

euthumb.jpgthumb2.jpg

Naziv projekta 3: Integracija poslovnih funkcija primjenom IKT tehnologije u proizvodnji proizvoda od papira i kartona

Kratki opis projekta: Dana 27.11.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Integracija poslovnih funkcija primjenom IKT tehnologije u proizvodnji proizvoda od papira i kartona“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0349. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se nabaviti i implementirati prilagođeni poslovni sustav čime će se integrirati poslovni procesi u poduzeću u jednu cjelinu. To se odnosi na 5 poslovnih procesa: proizvodnja, financije i računovodstvo, logistika, nabava i prodaja.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih, olakšana komunikacija unutar poduzeća, softversko povezivanje nabavnih cijena s kalkulacijama prilikom proizvodnje, mogućnost planiranja potrebnih količina nabave sirovina i materijala, veća učinkovitost logistike i slično.

Očekivani rezultati projekta:

 • Unapređenje poslovnih procesa
 • Povećanje broja zaposlenih
 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 494.619,94 kn

EU sufinanciranje projekta:  267.085,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 01. listopada 2019. do 01. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VELPROM d.o.o.

euthumb.jpg
thumb2.jpg


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta 4: Implementacija serijske proizvodnje u poduzeću Velprom d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 11.11.2021. poduzeće Velprom d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Implementacija serijske proizvodnje u poduzeću Velprom d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0494. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poduzeće Velprom d.o.o. već se godinama postepeno razvija i uspješno posluje. Da bi se riješili ključni problemi modernizacije proizvodnje i informatičkog sustava uz naglasak na ostvarivanje cilja zelene tranzicije i digitalizacije, poduzeće će kroz provedbu projekta nabaviti nove strojeve te integrirati postojeći informatički sustav. Nabavom strojeva poduzeće će ispuniti ciljeve: rast konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i izvoza, poboljšanje poslovnih procesa, rast broja zaposlenih, povećanje učinkovitosti djelatnika, dok će se implementacijom digitalnih rješenja unaprijediti informatički sustav i stvoriti okvir za uspješno praćenje proizvodnih procesa u realnom vremenu.  Ciljne skupine projekta su klijenti, zaposlenici i dobavljači.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će omogućiti rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, otvaranje 6 radnih mjesta, porast konkurentnosti te porast tržišnog udjela na domaćem i inozemnom tržištu. Ulaganjem u nove strojeve i opremu aktivno se doprinosi smanjenju količine otpada, racionalizaciji korištenja sirovina i materijala i efikasnijoj potrošnji energenata po jedinici proizvoda. Ujedno se smanjuje potreba za učestalijom izradom alata neophodnih za rad zbog porasta kvalitete njihove izrade i robusnosti te mogućnosti izvršenja većeg broja radnih operacija kroz duži vremenski period čime se doprinosi kružnom gospodarstvu poduzeća. Time će se pozitivno utjecati na zaštitu okoliša. Praćenje i analiziranje proizvodnih procesa kroz implementaciju i integraciju novih informatičkih sustava izravno se odnosi na cilj projektnog prijedloga za uvođenjem digitalnih rješenja kojima je cilj osnaživanje poduzeća.

Očekivani rezultati projekta:

 • Rast prihoda od prodaje
 • Rast izvoza
 • Smanjenje otpada u procesu proizvodnje
 • Ušteda električne energije po jedinici proizvoda
 • Otvaranje novih radnih mjesta
 • Automatizacija proizvodnih procesa
 • Digitalizacija poslovanja
 • Doprinos kružnom gospodarstvu

Ukupna vrijednost projekta: 2.792.741,06 €

EU sufinanciranje projekta: 995.420,98 €

Razdoblje provedbe projekta: 11.11.2021. do 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, e-mail: zoran@velprom.hr, tel: + 385 1 621 5541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Velprom d.o.o.


© 2019-2024 Velprom d.o.o. Izrada web stranica - Velprom d.o.o.