Potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj


opkik.pngeuthumb.jpgthumb.jpg

Naziv projekta

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište

Kratki opis projekta: 

Dana 26.06.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0055. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže poduzeća na ciljana tržišta Njemačke i Austrije, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza te provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: 

Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na globalnom tržištu, rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

 • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
 • Porast broja upita s inozemnih tržišta
 • Povećanje broja sajmova na kojima poduzeće u prosjeku sudjeluje
 • Povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na inozemnim tržištima
 • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala
 • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama
Ukupna vrijednost projekta: 307.170,00 Kn
EU sufinanciranje projekta:  206.482,00 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 23. svibnja 2019. do 23. rujna 2020. 
Kontakt osoba za više informacija: 

Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Velprom d.o.o.


Velprom d.o.o je sudjelovalo na sajmu FachPack u rujnu 2019. godine te na sajmu Euroshop u veljači 2020. godine.
Nastupi na sajmovima bili u sklopu projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

euthumb.jpgthumb2.jpg

Naziv projekta 2: 

Uvođenje certifikata u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržitšu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratki opis projekta: Dana 11.02.2020. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uvođenje certifikata u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržitšu“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0260. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će implementaciju certifikata koja će povoljno utjecati na poslovanje poduzeća te će omogućiti rast konkurentnosti, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, širenje na nova inozemna tržišta te povećanje obujma poslovanja.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su pribavljanje i implementacija certifikata ISO 9001:2015, pribavljanje i implementacija certifikata ISO 14001:2015, pribavljanje i implementacija certifikata FSC, porast prihoda od prodaje, porast prihoda od izvoza, porast konkurentnosti i tržišnog udjela na domaćem i ciljnim inozemnim tržištima.

Očekivani rezultati projekta:

 • Uvođenje certifikata ISO 14001:2015
 • Uvođenje certifikata ISO 9001:2015
 • Uvođenje certifikata FSC
 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast prihoda od izvoza
 • Povećanje tržišnog udjela

Ukupna vrijednost projekta: 326.325,53 Kn

EU sufinanciranje projekta:  239.286,05 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 31. siječnja 2020. do 31. siječnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VELPROM d.o.o.

euthumb.jpgthumb2.jpg

Naziv projekta 3: 

Naziv projekta: Integracija poslovnih funkcija primjenom IKT tehnologije u proizvodnji proizvoda od papira i kartona

Kratki opis projekta: Dana 27.11.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Integracija poslovnih funkcija primjenom IKT tehnologije u proizvodnji proizvoda od papira i kartona“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0349. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se nabaviti i implementirati prilagođeni poslovni sustav čime će se integrirati poslovni procesi u poduzeću u jednu cjelinu. To se odnosi na 5 poslovnih procesa: proizvodnja, financije i računovodstvo, logistika, nabava i prodaja.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje broja zaposlenih, olakšana komunikacija unutar poduzeća, softversko povezivanje nabavnih cijena s kalkulacijama prilikom proizvodnje, mogućnost planiranja potrebnih količina nabave sirovina i materijala, veća učinkovitost logistike i slično.

Očekivani rezultati projekta:

 • Unapređenje poslovnih procesa
 • Povećanje broja zaposlenih
 • Porast prihoda od prodaje
 • Porast izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 494.619,94 kn

EU sufinanciranje projekta:  267.085,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 01. listopada 2019. do 01. travnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VELPROM d.o.o.

euthumb.jpg
thumb2.jpg© 2019-2023 Velprom d.o.o. Izrada web stranica - Velprom d.o.o.