Potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj


opkik.pngeuthumb.jpgthumb.jpg

Naziv projekta: 

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište

Kratki opis projekta: 

Dana 26.06.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0055. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže poduzeća na ciljana tržišta Njemačke i Austrije, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza te provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: 

Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na globalnom tržištu, rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

* Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza

* Porast broja upita s inozemnih tržišta

* Povećanje broja sajmova na kojima poduzeće u prosjeku sudjeluje

* Povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na inozemnim tržištima

* Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala

* Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 307.170,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  206.482,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 23. svibnja 2019. do 23. rujna 2020. 

Kontakt osoba za više informacija: 

Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Velprom d.o.o.


Velprom d.o.o je sudjelovalo na sajmu FachPack u rujnu 2019. godine te na sajmu Euroshop u veljači 2020. godine.
Nastupi na sajmovima bili u sklopu projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

euthumb.jpgthumb2.jpg


© 2019-2021 Velprom d.o.o. Izrada web stranica - Velprom d.o.o.