Potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj


opkik.pngeuthumb.jpgthumb.jpg

Naziv projekta: 

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište

Kratki opis projekta: Dana 26.06.2019. poduzeće VELPROM d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u svrhu proboja na inozemno tržište“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.16.0055. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže poduzeća na ciljana tržišta Njemačke i Austrije, rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza te provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza, povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na globalnom tržištu, rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

 • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
 • Porast broja upita s inozemnih tržišta
 •  Povećanje broja sajmova na kojima poduzeće u prosjeku sudjeluje
 •  Povećanje konkurentnosti poduzeća pri sudjelovanju na inozemnim tržištima
 • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala
 • Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 307.170,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  206.482,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 23. svibnja 2019. do 23. rujna 2020. 

Kontakt osoba za više informacija: Zoran Vlaisavljević, mail: info@velprom.hr , tel: 01 6215 541

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-faza-ii/  

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Velprom d.o.o.


Naziv projekta: 

Poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: Planirano: 474.900,00 HRK (593.625,00 HRK s PDV-om)

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2016. – 01.02.2018.

Status projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.06.1789 potpisan 20. studenoga 2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA

Projekt 'Poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa' podrazumijevao je ulaganje u proširenje proizvodno-skladišnog kapaciteta i opreme potrebne za povećanje kapaciteta proizvodnje i skladištenja kartonskih kutija zbog povećanja proizvodnje i rasta. S novim strojevima, opremom i prostorom VELPROM je zaokružio proces te smo sveli na minimum propadanje sirovina i gotovih proizvoda uslijed vremenskih neprilika. Također smo povećali konkurentnost nabavom softverskih alata za računovodstvo te dizajn i pripremu ambalaže. Ovim ulaganjem ostvarili smo cilj projekta jer poboljšavamo konkurentnost, zapošljavamo nove djelatnike te ostvarujemo rast.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju novih proizvoda, poboljšanju tehnoloških procesa i jačanju konkurentnosti kroz poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa. 
Specifični cilj projekta je poboljšanje proizvodnih kapaciteta i poslovnih procesa, razvoj novih proizvoda i jačanje konkurentnosti poduzeća VELPROM d.o.o.

Ostvareni rezultati su:

 • Nabava i kupnja električnog viličara za bolji i brži manevar s materijalom i proizvodima
 • Nabava dodatnog montažnog prostora
 • Nabava softwarea za dizajn
 • Nabava knjigovodstvenog programa
 • Izrada promo materijala 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 
Ukupna vrijednost projekta: 474.900,00 HRK (593.625,00 HRK s PDV-om) 
Maksimalan iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 
od 01.12.2016. do 01.02.2018.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 
15 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: 
Martina Šaravanja 
e-mail: martina@velprom.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Velprom d.o.o je sudjelovalo na sajmu FachPack u rujnu 2019. godine te na sajmu Euroshop u veljači 2020. godine.
Nastupi na sajmovima bili u sklopu projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

euthumb.jpgthumb2.jpg


© 2019-2020 Velprom d.o.o. Izrada web stranica - Velprom d.o.o.